Busnel

I mitten av 1970-talet var Busnel på allas läppar och i mångas

händer. I slutet av 2009 tog Louise Falkenberg över rörelsen

med anor från 1920-talet och bestämde sig för att Busnel åter

skulle bli ett varumärke att räkna med. Lösningen blev ett

samarbete med Marina Kereklidou. www.busnel.se