Frejas Boning

Frejas Boning tar inspiration från 1700-talets frankrike

i sin design av lampor, glas, krukor och textilprodukter.

Frejas Bonings produkter ger dig en romantisk

ton i hemmet. www.frejasboning.com