”Busnel bevarar kvalitet och tradition genom att ständigt förnya design”.